New Japan Pro Wrestling “KIZNA- Presents NEW JAPAN CUP 2017”, 3/15/2017 Results


New Japan Pro Wrestling “KIZNA- Presents NEW JAPAN CUP 2017”, 3/15/2017 [Wed] 18:30 
@ Matsumoto Hira-koiki Koen Taiikukan in Nagano

1,090 Spectators


(1) Tiger Mask IV & Hirai Kawato vs. El Desperado & TAKA Michinoku
Winner: Desperado (8:47) with the Guitara de Anglel on Kawato.

(2) Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima vs. Jushin Thunder Liger & Tomoyuki Oka
Winner: Kojima (9:18) following a Lariat on Oka.

(3) Yuji Nagata & Katsuya Kitamura vs. Tama Tonga & Tanga Loa
Winner: Loa (9:59) following the Silver Lining on Kitamura.

(4) Hirooki Goto, Toru Yano, Jado & Gedo vs. Minoru Suzuki, Takashi Iizuka, Yoshinobu Kanemaru & Taichi
Winner: Yano (10:49) with a School Boy on Iizuka.

(5) Hiroshi Tanahashi, Michael Elgin, KUSHIDA, Ryusuke Taguchi & David Finlay vs. Tetsuya Naito, SANADA, EVIL, BUSHI & Hiromu Takahashi
Winner: SANADA (11:22) with a Skull End on Finlay.
(6) NEW JAPAN CUP 2nd Round Match: Katsuyori Shibata vs. Juice Robinson
Winner: Shibata (11:23) following the P.K.
~ Shibata moves on to the semi-final round.
(7) Kazuchika Okada, Tomohiro Ishii & YOSHI-HASHI vs. Kenny Omega, Tama Tonga & Yujiro Takahashi
Winner: Okada (13:05) following the Rainmaker on Yujiro.


Comments